Voorzitter

Henk Wilbers (1956)

Sinds 2015 voorzitter van het bestuur van CVO. In het dagelijks leven is hij directeur / bestuurder van CEDIN, een onderwijs-adviesorganisatie, die scholen helpt hun kwaliteit te verbeteren en kinderen bij wie de schoolontwikkeling niet vanzelf goed gaat. Daarnaast is hij toezichthouder bij Zorggroep Tellens en bij het SOMA College. Henk is getrouwd. Zijn echtgenote en hij hebben drie dochters. De oudste twee kijken inmiddels terug op een mooie tijd bij één van de CVO-scholen. Ook de jongste volgt er haar opleiding.
Goed onderwijs is voor ieder mens van enorme betekenis, een leven lang. Het is ook één van de belangrijkste pijlers onder een gezonde samenleving. De directies, alle medewerkers en ook vele ouders zetten zich iedere dag in voor goed onderwijs voor onze jongeren. Als lid van het bestuur draagt Henk daaraan graag een steentje bij!

 

Vice-voorzitter

Monique Terwisscha van Scheltinga (1967)

Sinds 2011 lid van het bestuur van het CVO. Monique heeft ervaring in financiële functies in het onderwijs, zowel bij het Ministerie als bij scholen. Is bestuurlijk actief in de welzijnssector. Woont samen, moeder van drie dochters, de oudste dochter zit op het Chr. Gymnasium Beyers Naudé. Ze vindt het belangrijk dat jonge mensen kunnen leren in een veilige leeromgeving waar ze zich thuis voelen, die goed georganiseerd is, en wil zich daar binnen het bestuur zich voor inzetten.

Bestuurslid

Siep-Klaas Bijland (1967)

Als lid van het bestuur sinds 2012 en toekomstige Raad van Toezicht heeft hij vooral kennis van facilitair en gebouwen. Is zelf woonachtig in Stiens en maatschappelijk betrokken bij verschillende verenigingen binnen het dorp. Als zelfstandige ondernemer runt hij een ontwikkelend bouwbedrijf en voert daarnaast het beheer over een beleggingsportefeuille. Ook is hij vice-voorzitter van de afdeling Friesland van Bouwend Nederland en van daaruit bestuurder voor het praktijkonderwijs in Friesland.

Heeft  drie schoolgaande kinderen waarvan twee op de “Ulbe”  en een op Comenius hun kennis hebben opgedaan dan wel doen. Hij vindt het goed om als ouder maar ook als ondernemer te zien hoe kinderen zich op deze leeftijd ontwikkelen en hoe het bedrijfsleven en studie steeds dichter bij elkaar worden gebracht. Ook het belang dat scholen contact houden met het bedrijfsleven vindt hij erg belangrijk.

Bestuurslid

Nicole Doornbos (1962)

Sinds 2015 lid van het bestuur van CVO en werkzaam als accountmanager en organisatie coach bij OSGMetrium te Leeuwarden. Zij heeft ervaring in verschillende HRM, Financiële, Commerciële en Management functies binnen de zakelijke dienstverlening. Eerder is ze bestuurslid geweest bij PCBO Leeuwarden en toezichthouder bij Radiotherapeutisch Instituut Friesland. Zij heeft een bedrijfskundige achtergrond (MBA, Nijenrode) en heeft net haar studie Master Organisatie coaching afgerond. Ze is getrouwd en heeft vier kinderen. Ze hebben allemaal op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé gezeten, de jongste dochter zit daar nog en de andere drie kinderen studeren in Groningen.
Ze wil zich inzetten voor goed onderwijs omdat dat de bakermat voor de toekomst is. De maatschappij en ook het onderwijs is sterk in beweging en vraagt duurzame verandering en bevrijding van het potentieel bij docenten en leerlingen. Graag wil ze hieraan een bijdrage leveren vanuit haar eigen kwaliteiten vanuit het toezichthoudend bestuur. Goed onderwijs maak je samen; samen met leerlingen, docenten, ouders, directie en bestuur. In co-creatie kunnen de mooiste en soms onverwachte uitkomsten ontstaan!

Bestuurslid

Jeroen IJkema (1972)

Gedreven door een maatschappelijke verantwoordelijkheid zet Jeroen IJkema zich al jaren in bij non-profitorganisaties. Als toezichthouder bij het CVO Noord-Fryslân wil hij zich graag inzetten voor modern onderwijs in een veilige leeromgeving, waarbij leerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zijn beide kinderen zitten op het CSG Comenius.

Na zijn studie bestuurskunde (specialisatie financiën en organisatie) is hij werkzaam geweest bij diverse overheden in staf- en managementfuncties. Jeroen is nu algemeen directeur | gemeentesecretaris van de gemeente Menameradiel.

 

Adresgegevens

Bezoekadres:
Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden
T (058) 2347670
E: cvb@cvo-nf.nl

Postadres:
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden

Openen in nieuw venster