Henk Wilbers

Sinds 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht van CVO. In het dagelijks leven is hij de bestuurder van CEDIN, een organisatie, die scholen helpt hun kwaliteit te verbeteren en die kinderen hulp biedt wanneer hun ontwikkeling  op school of thuis niet vanzelf goed gaat. Cedin verbindt onderwijs en zorg met het bieden van advies, begeleiding, training en jeugdzorg. Daarnaast is hij toezichthouder bij het SOMA College.

Henk is getrouwd. Zijn echtgenote en hij hebben drie dochters, die inmiddels alle drie terug op een mooie tijd bij één van de CVO-scholen.

Een mooie jeugd en goed onderwijs zijn voor ieder mens van enorme betekenis, een leven lang. Het is ook één van de belangrijkste pijlers onder een gezonde samenleving. Daarvoor zetten zich iedere dag heel veel mensen in, ook alle medewerkers van het CVO. Als lid van de Raad van Toezicht draagt ook Henk graag een steentje bij!

Jeroen IJkema

Gedreven door een maatschappelijke verantwoordelijkheid zet Jeroen IJkema zich al jaren in bij non-profitorganisaties. Als toezichthouder bij het CVO Noord-Fryslân wil hij zich graag inzetten voor modern onderwijs in een veilige leeromgeving, waarbij leerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Één van zijn kinderen heeft op CSG Comenius gezeten, de andere volgt er zijn opleiding.

Na zijn studie bestuurskunde (specialisatie financiën en organisatie) is hij werkzaam geweest bij diverse overheden in staf- en managementfuncties. Jeroen is nu directielid van de gemeente Waadhoeke.

 

Simone Schoonhoven

Mevrouw drs. Simone Schoonhoven werkt in Leeuwarden bij ROC Friese Poort als manager Onderwijs en Kwaliteit. Na een studie Culturele Antropologie en enige omzwervingen in Midden-Amerika is zij in diverse functies werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit Amsterdam en NHL hogeschool Leeuwarden. Onderwijs(innovatie), kwaliteitszorg, internationalisering en docentprofessionalisering zijn daarin een rode draad. Zij heeft ervaring met strategievorming en verandermanagement.

In de Raad van Toezicht ligt haar focus op de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs binnen de regionale context. Zij kijkt naar concrete resultaten en toetst die aan het doel én de bedoeling. Ze heeft daarbij oog voor duurzame organisatieontwikkeling en het versterken van de professionele cultuur, passend bij de waarden en identiteit van het CVO.

Simone woont in Franeker, is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze houdt van muziek en is actief in de energietransitie in haar buurt.

Elze Vonk

Mevrouw drs. Elze Vonk heeft een bedrijfseconomische en bedrijfskundige opleiding en achtergrond. In het dagelijks leven is zij lid raad van bestuur bij Zorggroep Alliade, een grote zorginstelling in Friesland op het gebied van jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Ook in voorliggende functies in het bank en verzekeringswezen was zij strategisch eindverantwoordelijk voor domeinen, en heeft daarmee ruime kennis van en ervaring met financiën en inzicht in vraagstukken met betrekking tot bedrijfsvoering en digitalisering.

Haar aandachtspunten binnen de Raad van Toezicht? Het toetsen van de strategische keuzes op duurzame financiële effecten, het professionaliseren van risicomanagement en het borgen van de identiteit van CVO in toekomstige en bestaande samenwerkingen.

Tot slot. Samen met haar man woont zij in Leeuwarden met hun drie kinderen, onder meer schoolgaand op CSG Comenius. Dat maakt de betrokkenheid in deze rol extra groot.

Adresgegevens

Bezoekadres:
Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden
T (058) 2347670
E: info@cvo-nwf.nl

Postadres:
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden

Openen in nieuw venster